"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

Vĩnh biệt ông Lê Hiếu Đằng !

Mong ông ra đi thanh thản,

chúng tôi sẽ tiếp tục công cuộc đấu tranh mà ông hằng mong mỏi !

Menras André 

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 65 other followers

%d bloggers like this: