"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

THƯ YÊU CẦU XIN LỖI

Gửi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi:

1. Nguyễn Trang Nhung, sinh viên lớp 4B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM
2. Bùi Quang Viễn, sinh viên lớp 3B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM
3. Phạm Lê Vương Các, sinh viên lớp AUF35 Văn bằng 1 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM

Sau khi xét rằng:

1. Việc chúng tôi khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn là hoàn toàn phù hợp với quyền công dân được quy định tại Điều 53 Hiến pháp hiện hành;

2. Việc tác giả Trung Nhân và một số cá nhân có thẩm quyền liên quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM, đăng tải bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” vào ngày 09-04-2013 trên website doanthanhnienluat.com, công khai cho rằng hành động khởi xướng Tuyên ngôn của chúng tôi là: “nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện”, với giải thích: “Bởi vì, đây chỉ là những sinh viên năm hai, năm ba, chưa có sự tiếp cận một cách đầy đủ nhất về những quy định của pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập (…) … hành động này lại tạo nên ảnh hưởng xấu đến dư luận nói chung và cộng đồng Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh nói riêng,” chẳng những đã xem thường quyền hiến định của công dân Việt Nam, mà còn có dấu hiệu phạm tội “làm nhục người khác” và tội “vu khống” được quy định tương ứng tại các điều 121 và 122 Bộ luật Hình sự;

3. Việc các cá nhân trên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM, cũng trong bài viết này, công bố kết quả học tập của hai sinh viên Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, là hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư được quy định tại điều 38 Bộ luật Dân sự.

YÊU CẦU:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM gỡ bỏ bài viết nêu trên, đồng thời công khai xin lỗi chúng tôi, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, trên website doanthanhnienluat.com trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hôm nay, 15 tháng 04 năm 2013.

Chúng tôi để ngỏ các hành động pháp lý – khởi kiện, hoặc tố cáo, hoặc yêu cầu khởi tố – trong trường hợp yêu cầu trên không được đáp ứng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2013.

Người yêu cầu:

(Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn đã ký)

* * *

REQUEST FOR APOLOGY

To: The Communist Youth Union of the Hồ Chí Minh City Law University,

We,

1. Nguyễn Trang Nhung, student, Class 4B, Second Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University
2. Bùi Quang Viễn, student, Class 3B, Second Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University
3. Phạm Lê Vương Các, student, class AUF35, First Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University

upon considering that

1. our making the Declaration of Justice for Đoàn Văn Vươn is totally pursuant to citizens’ rights as stipulated in Article 53 of the current Constitution;

2. the act of Trung Nhân and some individuals in concerned authority under the Communist Youth Union of the HCMC Law University to publish the article “The Truth about Those Who Initiated ‘Justice for Đoàn Văn Vươn’” on the website of doanthanhnienluat.com on April 9, 2013, openly alleging our making the Declaration to be “either a flaunt to seek fame or an act influenced by extreme viewpoints”, arguing “it is because those people are just students in their second or third year who fail to adopt a full approach to the system of Vietnamese laws as well as international laws. In addition, the shortcoming in legal consciousness of those students is somewhat demonstrated by their bad study record (…) This act has badly influenced the public in general, the members of the Youth Union and students of the HCMC Law University in particular,” not only disregards the Vietnamese citizens’ right to make constitution, but also shows signs of “humiliating other persons” and “slander” as stipulated in Article 121 and 122 of the Penal Code respectively.

3. the act of the above-mentioned individuals in the Hồ Chí Minh Communist Youth Union of the HCMC Law University to publish in the article hereinabove study records of two students, Bùi Quang Viễn and Phạm Lê Vương Các, is the violation of privacy rights as stipulated in Article 38 of the Civil Code.

REQUEST

The Ho Chi Minh Communist Youth Union of the HCMC Law University to remove the above-mentioned article from, and, at the same time, to publish formal apologies to us, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn and Phạm Lê Vương Các, on the website of doanthanhnienluat.com, within the period of seven days as of today, April 15, 2013.

We leave open the possibility of taking legal actions – issuing lawsuit or denunciation, or pursuing prosecution – in case our request is not complied with.

Hồ Chí Minh City, April 15, 2013.

Requestors (signed)
Translation by Doan Trang

* * * 2

3

Thư yêu cầu xin lỗi của nhóm khởi xướng Tuyên ngôn

(Thư được chuyển cho Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM qua bưu điện Quận 4)4

Giấy biên nhận của bưu điện Quận 4

Nguồn: Công lý cho Đoàn Văn Vươn

RSS HUỲNH NGỌC CHÊNH

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS NGƯỜI BUÔN GIÓ

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS TRƯƠNG DUY NHẤT

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS NGUYỄN VĂN TUẤN

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

RSS NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d người thích bài này: