"Nói phải củ cải cũng nghe được"- Tục ngữ Việt Nam.

DẪN

TRÊN MẠNG TÔI BẮT GẶP BÀI TÙY BÚT CỦA TÁC GIẢ ẨN DANH SAU KHI ÔNG ĐỌC CUỐN SÁCH CỦA TRIẾT GIA ĐỨC.

Tôi không hiểu hết quan điểm của tác gỉa nhưng cũng tâm đắc vài điều trong đó. Với tinh thần tự do ngôn luận và biểu đạt quan điểm, Lãng tử đăng lên đây để bạn đoc cùng suy ngẫm.

GNLT

Triết gia Đức Karl Jaspers và cuốn “Psychologie der Weltanschanuungen” phân biệt 3 loại sư phụ:

Tác giả: Ẩn Danh

1.- Một loại đưa ra một số giáo điều và đòi hỏi sự tùng phục tuyệt đối của môn đệ.

2.- Một loại đưa ra một hệ thống tư tưởng, coi nhưmột sự thông đạt chân lý tuyệt đối từ nơi mình cho hết thảy mọi người.

Cả 2 loại sư phụ nầy đều tin chắc ở sự truyền thụ trực tiếp bằng ngôn ngữ văn từ.

3.- Loại thứ 3 thì khác hẳn. Vị nầy thường giảng dạy những chân lý đã có sẳn, không ban bố các giáo điều, mà chỉ làm công việc thức tỉnh tâm trí của môn đệ, giúp cho họ tự ý thức được chân lý bằng những sự gián tiếp kích thíc .

Sư phụ loại nầy không chấp nhận những môn đệ chỉ biết cúi đầu thán phục mình.

Theo lời  triết gia Đức- Karl Jaspers – là vị sư phụ nầy tôn trọng sự tụ do trí tuệ của môn sinh mà không bắt ép họ.

1.Loại sư phụ thứ 1, dùng ám chỉ đến những giáo chủ như Chúa Jesus hay nhà tiên tri người Ả Rập- giáo chủ Mohammed của đạo Muslim (Hồi giáo). Giáo điều của họ là sự phục tùng tuyệt đối của môn đệ , bất chấp sự lương thiện về khoa học sơ đẳng của loài người.

  1. Loại sư phụ thứ 2…ám chỉ đến nhà hiền triết Socrate thời kỳ đầu khai sáng nền triết Hy Lạp – Greek.

Socrates không dựng một nền móng triết lý nào, mà Ông chỉ hỏi môn đệ cho đến bí thì thôi.

Ví dụ Socrate hỏi môn đệ thế nào là Công Bình.?

Môn đệ trả lời là đừng bức hiếp người ta.

Socrates hỏi thế nào là bức hiếp ?

Trả lời là phải biết sự lẽ phải của mình và của người.

Socrates hỏi tiếp thế nào là sự lẽ phải của mình và lẽ phải của người.

Cứ hỏi tiếp như vậy, cho đến môn đệ phải đến con đường cùng, rồi Socrates mới từ tốn trả lời:“Đó là sự công bình mà Ta hỏi con từ lúc đầu tiên câu hỏi đấy.

3.-Loại sư phụ thứ 3 , đáng quý hơn. Đó là giáo chủ Phật giáo Gautama (dân Việt gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni).

Triết gia Đức – Karl Jaspers cho ví dụ trong kinh điển đạo Phật như sau:

Một đệ tử giỏi nhất nhì trong 500 môn đệ giỏi của Đức Phật – Kutadanta – có lần hỏi Đức Phật như sau :

– Bạch Đức Thế Tôn, Niết Bàn mà Ngài dạy ở nơi nào ?

Phật trả lời từ tốn :

– Niết Bàn ở khắp nơi trong lời giảng dạy của Ta.

Môn đệ hỏi tiếp :

– Nhưng con không thấy lời nào của Đức Thế Tôn chỉ nơi nào là Niết Bàn . Cho nên nó không phải là thực tại , có thật Niết Bàn .

 Đức Phật từ tốn hỏi môn đệ :

– Gió ở chổ nào ?

-Gió không ở chổ nào hết.

– Vậy không có gió phải không ?

Kutadanta nín lặng không trả lời được.

Đức Phật hỏi tiếp :

– Con có trí tuệ không ?

-Dạ có.

– Vậy con chỉ cho Ta trí tuệ của con ở đâu ?

Môn đệ Kutadanta nín lặng .

Đức Phật nói tiếp :

– Như vậy con trả lời là không có trí tuệ, vì nó không có ở chổ nào. Như vậy làm gì có sự giác ngộ , không có giác ngộ thì làm sao biết Niết Bàn ở đâu được.

Câu nói lừng danh của Đấng Thế Tôn :

–  Ngón tay Ta chỉ Mặt Trăng, các con đừng nhìn ngón tay ấy mà là Mặt Trăng.

–  Ta là Phật đã thành, các con sẽ là Phật sẽ thành.

–  Một kẻ bị tên tẩm thuốc độc, bắn trúng mình. Ta sẽ cứu chữa bệnh nhân bị tên độc ấy được lành mạnh,  mà Ta sẽ không hỏi tên ấy từ đâu bắn đến , tại sao lại bị trúng tên độc .

Lời Di giáo (lời nói cuối cùng trước khi Đức Phật mất) :

– Các con đừng bi lụy, đừng khóc nữa. Mọi vạn vật đều có Sinh có Diệt. Khi Ta mất thì các con lấy Giáo Pháp của Ta mà làm Thầy. Lấy Hạnh Nguyện của Ta mà làm đường đi.

Nếu trong hai phải chọn một, không tránh được…như bị Thực dân Đế quốc Pháp và Thực dân Đế Quốc Anh cai trị….thì nên chọn sự cai trị của Thực dân Đế Quốc Anh.

Như xứ Ấn Đô, bị thực dân đế quốc Anh cai trị ….thì đạo Phật mới được tỏa sáng tại Âu Châu. Nhiều nhà khảo cổ Ân, đến Ấn đào xới. Nhiều nhà ngôn ngữ họ người Anh , đến Ấn. Họ đọc và dịch từ những lá cọ “palm“ hay những lời khắc chạm trổ trên đá xưa…Họ đem đến Âu Châu đạo Phật từ Ấn, từ Tích Lan cho dân Âu Châu.

Cũng nhờ sự dịch thuật lời vàng ngọc, giáo huấn của Đức Phật Cồ Đàm, mà giáo pháp của đạo Phật có từ trên 2500 năm, được nhiều triết gia có tiếng Âu Châu và những nhà khoa học có tiếng Âu Châu phải tâm phục và khẩu phục.

Gần đây là Albert Einstein phải thốt lên rằng: “Ôi giáo lý cao thượng làm sao. Nó làm trí tuệ của tôi phát triển mạnh biết chừng nào !”.

Vừa qua chúng tôi từng thách đố đám Công Giáo Việt kiều trên Internet nêu tên ai mà học giỏi và lừng danh thế giới bằng Giáo sư toán Ngô Bảo Châu và khoa học gia vũ trụ Trịnh Xuân Thuận…thì chúng tôi sẽ ngừng vạch trần sự thật phủ phàng của đạo Công Giáo Vatican trên Internet.

Nước Việt chúng ta rất xui xẽo khi bị thực dân Pháp cai trị chúng ta suốt gần 100 năm.

Ngày nay chúng ta thấy rỏ Pháp chỉ là con số Zero to tướng.

Ngu xuẩn, khoát lác và dâm dật của Pháp mà che mắt chúng ta từ bấy lâu nay , nếu chúng ta không phải là công dân Hoa kỳ.

Vổ ngực tự cho xứ Pháp là ánh sáng khoa học của nhân loại. Chuyện đó đúng, nhưng xưa hàng trăm năm nay rồi.

Đuốc ấy đã lụi tàn, y như nền văn minh Hy Lạp, rồi văn minh La Mã…

Vế quân sự, đánh giặc lần nào thì thua trắng máu lần đó.

Còn nhớ ngày xưa, thế chiến I. Dân Pháp từng ca ngợi chiến lũy “Maginot Line”. Kéo dài từ biên giới Pháp – Thụy Sỉ – Đức.

Pháp vổ ngực đây là chiến lũy của loài người tốt nhất, chỉ thua Vạn Lý Trường Thành của Trung Hoa, ngăn ngừa giặc Mông Cổ ngày xưa.

Chiến lũy nầy rất tốt, bằng bê tông cốt sắt. Có cả đường rấy xe lửa để chở lính từ hầm nầy chạy đến hầm kia xa hàng chục cây số. Nơi ăn chốn ở rất tuyệt vời. Lính ở dưới hầm nầy cả chục năm cũng không sợ đói khát…

Kỳ công của Pháp dùng để ngăn chận Đức đánh Pháp, chiếm Âu Châu…

Báo chí, sách vở ca ngợi. Nhiều buổi lễ gắn huân chương cho tướng tá Pháp tham dự có mặt trận đánh sắp đến tại Maginot Line nầy.

Đức mà đánh vào chiến lũy Maginot là ôm đầu máu ngay lập tức.

Quả thật Đức không ôm đầu máu bại trận mà Pháp đội nguyên cái quần đàn bà suốt chục năm sau nầy.

Quân Đức đánh bọc hậu, vào thẳng Paris…còn nơi tiền tuyến binh sỉ Pháp đang chờ quân Đức tiến đánh, để ôm đầu máu bại trận.

Paris thất thủ, cả vạn quân Pháp và tướng tá Pháp tại chiến lũy Maginot đội quần Đức mà đầu hàng nhục nhả.

Vì ngu theo nòi DNA Angolois, Pháp đội quần phụ nữ lần nữa tại chiến lũy Điện Biên Phủ ở Lai Châu.

Khi xây dựng chiến lũy Điện Biên Phủ…tướng tá lừng danh Pháp và báo chí, sách vở ca ngợi nơi nầy bất khả chiến bại. Tụi Việt Minh mà đánh thì ôm đầu máu thua là cái chắc.

Quả thật tụi lính Việt Minh Cộng sản không ôm đầu máu, mà Pháp đội quần phụ nữ từ đó.

Pháp chỉ giỏi cái miệng và sự láo khoét mà thôi. Rượu chát đỏ , phó mát và cái “mồm” dưới của phụ nữ là Pháp là Pháp an nhiên tự tại, oai danh đũ rồi.

Cho nên dân Việt chúng ta rất xui tận mạng khi bị thực dân Pháp cai trị suốt 100 năm . Pháp đem theo đạo Công giáo, dĩ nhiên dân láo khoét, chỉ biết rượu chát đỏ, phó mát và cái mồm dưới của phụ nữ…thì họ đem theo đạo Vatican là phải phải như vậy.

Còn thực dân đế quốc Anh thì nhờ có đạo Tin Lành. Đạo không tin sự láo khoét của giáo triều Vatican….nên đạo Phật được Anh đem vào Âu Châu.

Đạo Phật được Anh đem vào Âu Châu mãnh liệt hơn đạo Phật được Trung Hoa đem vào Âu Châu.

Nhờ di truyền thể DNA của giống nòi Anh quốc, mà ngày nay chúng ta biết chổ nào nơi Đức Phật thành đạo, chổ nào Đức Phật nhập Niết Bàn. Chổ nào Vua A Dục xây nơi đánh dấu thánh tích của Đức Phật.

Và nền khoa học ngày nay đi gần đến tư tưởng của đạo Phật, cách đây trên 2500 năm nay.

Đạo Phật không ai dám nói là Đạo Phản Khoa Học bao giờ.

Còn Đạo Vatican và Muslim thì chỉ cần nghe họ nói: “Giáo chủ của Họ hiện nay, xác và hồn ở trên Thiên đàng”.

Cho nên cách đây gần 700 năm….trong kinh có nói một sự kiện: “Một làng ở gần Jerusalem …ngày kia có một trận mưa ngắn…nhưng mùi hơi khia khai…

Dân làng đi hỏi Cha linh mục tại sao có trận mưa mà có mùi hơi khai khai.

Cha linh mục hỏi :
– Các con có hứng nước mưa ấy uống hay không ?

      –  Dạ không !

  – Thế là các con xui tận mạng rồi. Đó là nước tiểu của Chúa đấy. Vì từ trên thiên đàng , xác thịt con người cần phài Ăn- Ngũ- Đ..- Ỉa…Nên nước tiểu theo nước mưa xuống trần gian là chuyện thường. Các con xui quá hiểu chưa con Chiên?

Cho nên nếu trong hai phải chọn một, không tránh được…như bị Thực dân Đế quốc Pháp và Thực dân Đế Quốc Anh cai trị….thì nên chọn sự cai trị của Thực dân Đế Quốc Anh.

2.- Chúng ta thường thấy Công giáo Việt kiều thường la làng , khoái trá là “Tín đồ đạo Thiên Chúa đông đến 1.5 tì người trên trái đất (nghĩa là một nghìn năm trăm triệu người)

Chuyện đó đúng, nhưng sai sự thật.

Vì đạo Thiên Chúa mà họ gom bi lại trên 1.5 tì tín đồ là Họ gom luôn đạo Tin Lành (của Anh, của Hoaky), đạo Chính Thống Giáo (của HyLap , của Nga sô- Orthodox Churches), đạo Do Thái..

Nếu tính toán ngay thẳng thì đạo Công gGiáo Vatican có lẽ chỉ vài trăm triệu tín đồ mà thôi.
Đạo Tin Lành của Anh và Hoaky đã đem nền văn minh + khoa học mà chúng ta thừa hưởng tốt cho đến ngày nay.

Đạo Tin Lành ấy không tin chuyện nhãm nhí mà đạo Vatican gọi là “Bí Tích”. Còn chúng ta thì gọi là đạo Phản Khoa Học loài người .

Phải tin..không tin thì đừng vào đạo Vatican.

Còn nhớ một điều kỳ lạ là có một quốc gia Á châu, da vàng…đa số (gần trên 90 % ) , một quốc gia gần VN ta là xứ Philippines. Dân số hầu như theo đạo Công giáo Vatican hết hơn 90 %.

Lâu lâu, gần ngày Chúa Jesus sống lại mà lên trên Trời Thiên Đàng…thì dân Phi có người tình nguyện đóng đinh vào cổ tay và cổ chân , rồi treo lên cây thập giá. Dưới nầy dân khóc lóc, thương xót Chúa  Jesus bị luật La Mã mà xử tử hình tội. Tội cứu chuộc tội lỗi loài người .

Và chúng ta biết…so sự thông minh của dân Việt và dân Phi thì dân Phi ngu nhất.

Saigon ngày xưa , trước 75 thường gọi đùa “Nói ngu như thằng Phi”.

Lúc đó chúng tôi ngở rằng thằng Phi là thằng Phi Châu , như thằng Maroc Cóc Kèn.

Nhưng không phải…thằng Phi nầy là thằng Philippines đấy.

Nền văn minh, kỷ thuật + khoa học của Nhật ngày nay nhờ dân của họ rất ít tin phục đạo Công giáo Vatican, mặc dầu họ được các nhà truyền giáo Âu Châu đến trước nhất, hơn cả nước Việt. Nhưng nhờ xứ Nhật không có thực dân đế quốc Pháp cai trị như nước ta.

Cho nên ngày nay, ngay tại xứ Hoa kỳ…nhiều nhà Việt kiều, đa số có những món đồ chơi của Nhật nhập nền văn minh vào mà chúng ta không biết. Như xe hơi Toyota, Lexus, Honda..ngay cả ăn mì ly là bắt chước từ ly cup mỳ Nissan của Nhật , Karaoke…TV đắt tiền và rỏ nét nhất không ai hơn Sony Smart TV của Japan.

Còn nền văn minh Vatican chỉ còn lại …đón chờ trận mưa khai khái từ Thiên đàng xuống là hên hết cở thợ mộc.

Chúa Jeus thịt loài người ở trên thiên đàng làm chuyện ấy đó. Tứ khoái loài người mà.

Hết

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: