"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for the ‘Giáo trình văn học’ Category

VĂN HỌC TRUNG QUỐC

ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN NGỮ VĂN

————-

Phùng Hoài Ngọc

TÀI LIỆU

VĂN HỌC TRUNG QUỐC

(Văn học Châu Á 1, mã số hp: HOL 502)  

Biên soạn lại theo chương trình tín chỉ

Lưu hành nội bộ

AN GIANG 2011

MỤC LỤC         

NỘI DUNG
Mục lục

Lời giới thiệu

Bài thơ đề từ

Sơ lược lịch sử Trung Quốc

Chương 1 – Văn học trước Tần

1. Khái quát văn học dân gian

2. Thần thoại, truyền thuyết

3. Kinh thi

4. Khuất Nguyên và “Ly tao”

5. Bách gia chư tử và “Luận ngữ”

Ðọc thêm 1 Văn học Hán: Tư Mã Thiên với “Sử ký”, nhà thơ Ðào Tiềm với thơ, từ, nhà lý luận Lưu Hiệp với “Văn tâm điêu long”.

Chương 2. Ðường thi

Khái quát: Bối cảnh lịch sử xã hội. Đặc điểm thơ Ðường .

Ba nhà thơ tiêu biểu Lí Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị

Những lời bình chọn lọc về Thơ Đường

Không gian nghệ thuật; Thời gian nghệ thuật

Luyện tập thực hành.

Ðọc thêm 2 Văn học Tống: Từ và Tô Ðông Pha.

Hai nhà tạp kịch thời Nguyên: Quan Hán Khanh, Vương Thực Phủ.

Chương 3. Tiểu thuyết cổ điển Minh Thanh

Tam quốc diễn nghĩa. Thủy hử truyện. Đông Chu liệt quốc. Tây du ký

Liêu trai chí dị. Nho lâm ngoại sử. Hồng lâu mộng

Chương 4. Khái quát văn học hiện đại và Lỗ Tấn

  1. Khái quát văn học hiện đại : 04 giai đoạn chính
  2. Lỗ Tấn và AQ chính truyện

Tổng kết văn học Trung Quốc.

Đọc thêm 3. Văn học sử Trung Quốc qui loại

Đọc thêm 4. Mối quan hệ gắn bó, song hành của văn học Trung Quốc- Việt Nam

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Bảng đối chiếu niên đại Việt Nam – Trung Quốc

Phụ lục 2. Danh sách 10 nhân vật văn hóa bình chọn

Phụ lục 3  Danh mục luận văn tốt nghiệp về VH Trung Quốc do biên giả hướng dẫn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

       (more…)

VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 2

 

ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA SƯ PHẠM

BỘ MÔN NGỮ VĂN

–

Phùng Hoài Ngọc

VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 2

thế kỷ XIX

chủ nghĩa lãng mạn

chủ nghĩa hiện thực

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ

 

 

AN GIANG 2008

 


Mục lục

VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 2

(thế kỷ  19)

(more…)

THI PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI

THI PHÁP HỌC HIỆN ĐẠI

 Phùng Hoài Ngọc

đề cương bài giảng

Lưu hành nội bộ

ĐẠI HỌC AN GIANG  2006

—————————————————–

GS Trần Đình Sử ngồi hàng đầu, tóc bạc, đeo kính, thứ 3 từ trái sang,
Phùng Hoài Ngọc  hàng sau cùng, góc trái, đứng ngay dưới ngôi sao vàng.

LỜI NÓI ĐẦU

“Thi pháp học hiện đại” là bộ môn nghiên cứu văn học mới được xây dựng tương đối hoàn chỉnh ở thế kỉ XX. Đây là hướng nghiên cứu mới rất cần thiết để nâng cao năng lực chiếm lĩnh các giá trị văn học cho người đọc, nhất là giáo viên văn học và học sinh.

Nghiên cứu lí luận phê bình văn học là lĩnh vực phức tạp khó khăn, ít khi đạt được sự nhất trí cao. Công việc dạy văn học văn cũng có tình trạng tương tự. Hy vọng bộ môn thi pháp hoc hiện đại với sức mạnh khoa học của nó sẽ góp phần giải quyết được mâu thuẫn nói trên.

(more…)

Mỹ học đại cương

 ĐẠI HỌC AN GIANG

 Thạc sĩ  Phùng Hoài Ngọc

Cô gái biểu tình 17/7/2011 - Hoa hậu Việt Nam yêu nước


MĨ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Cao đẳng và Đại học Sư phạm Ngữ văn

LƯU HÀNH NỘI BỘ

(more…)

VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 1

LỜI GIỚI THIỆU

VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY  1

Trước đây tên gọi của bộ môn này là “Văn học Tây Âu”, về sau bổ sung văn học Mỹ thế kỉ 19 nên  đổi thành “Văn học Phương Tây” hoặc Văn học Âu-Mỹ. Bởi vì văn học Mỹ thế kỉ 19 chịu ảnh hưởng trực tiếp sâu sắc và phát triển cùng nhịp độ với văn học khu vực Tây Âu nên được ghép chung. Tuy rằng hai lục địa cách xa nhau cả một Đại tây dương nhưng sự giao thông liên lạc bằng tàu biển khá thuận lợi. Nhờ đó, việc lưu hành tác phẩm văn học của hai châu lục đựơc thông thương. Mặt khác, tác phẩm văn chương ở Bắc Mỹ thường đựơc đưa về các nhà xuất bản ở Tây Âu – đây là  sự thử thách kiểm tra chất lượng sáng tạo của nhà văn Mỹ. Tác phẩm được giới văn học Tây Âu thừa nhận thì mới có giá trị (điều này sẽ được khắc phục ở thế kỉ 20 khi giới văn học Mỹ đã đủ tự tin để đánh giá thẩm định tác phẩm tại chỗ. Đồng thời văn học Mỹ bắt đấu thoát ra khỏi ảnh hưởng cái nôi Tây Âu để làm nên một nền văn học mang đậm tính dân tộc Mỹ. Riêng khu vực văn học Mỹ Latin chúng tôi trình bày nghiên cứu trong một chuyên đề riêng).

(more…)

Văn học Nga

 Ths. Phùng Hoài Ngọc

 Tài liệu

 VĂN    HỌC   NGA

 ΡУССKAЯ  ЛИTЕРАTУРА

  Sử dụng cho SV sư phạm Ngữ văn

  Lưu hành nội bộ

 2008

 

LỜI NÓI ĐẦU

Chương trình gồm hai phần:

  (more…)

Văn học Mỹ La tinh

 Phùng Hoài Ngọc

Chuyên đề tự chọn

SV năm thứ 4

Đại học Ngữ văn An Giang

Lưu hành nội bộ

2003

 ĐẶT VẤN ĐỀ

Trước đây, chương trình Ngữ văn đại học và cao đẳng chưa đề cập các nền văn học châu Mĩ Latin. Đến những năm 80 thế kỉ XX, những tác phẩm xuất sắc, độc đáo từ các nền văn học này mới thu hút giới nghiên cứu phê bình văn học các châu lục khác và gõ cửa sinh hoạt văn học nước ta. Đề tài này được coi là một chưyên đề tự chọn của chương trình đào tạo Ngữ văn đại học.

(more…)

Mây thẻ