"Nói phải củ cải cũng nghe"- Tục ngữ Việt Nam.

Archive for the ‘Luận văn đại học’ Category

Hình tượng trẻ em trong tập thơ “Trăng non” của thi hào R.Tagore

NGUYỄN THỊ THƠM

LỚP ĐH4C1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGÀNH NGỮ VĂN

Bìa "Trăng non"


(more…)

NHÂN VẬT “VỠ MỘNG” TRONG TIỂU THUYẾT “ĐỎ VÀ ĐEN” CỦA STENDHAL

HOÀNG KIM PHƯỢNG

LỚP ĐH 7C2

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN

NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT “VỠ MỘNG” TRONG TIỂU THUYẾT “ĐỎ VÀ ĐEN” CỦA STENDHAL

(more…)

“Con người dưới đáy” trong một số truyện ngắn hiện thực tiêu biểu của Macxim Gorki

Luận văn tốt nghiệp đại học

“Tìm hiểu hình tượng nhân vật “con người dưới đáy” trong một số truyện ngắn hiện thực tiêu biểu của Macxim Gorki”

(more…)

NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN TÌNH CẢM TRONG TỪ TỐNG

LƯƠNG THỊ CẨM NHỤY

LỚP: DH8C1

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGÀNH NGỮ VĂN

 

NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN TÌNH CẢM TRONG TỪ TỐNG

(more…)

“Hình tượng thiên nhiên trong sử thi Ramayana”

TRỊNH THỊ THU HUYỀN

Lớp 1c1

“Hình tượng thiên nhiên trong sử thi Ramayana”

 

(more…)

TÌM HIỂU HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI

HUỲNH PHƯƠNG ĐAN

LỚP ĐH6C2

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI

(more…)

TÌM HIỂU TIỂU THUYẾT “BÁU VẬT CỦA ĐỜI” CỦA MẠC NGÔN

 

NGUYỄN TRUNG NAM

LỚP ĐH6C2

 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU TIỂU THUYẾT “BÁU VẬT CỦA ĐỜI” CỦA MẠC NGÔN

(more…)

Mây thẻ